İşyeri Hemşiresi

Anasayfa » İşyeri Hemşiresi

” HEKİM PARK Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi tecrübeli işyeri hemşiresi kadrosuyla işyerinizde sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulmasında sizlere en iyi hizmeti sunmaktadır. “

 

İşyeri Hemşiresi Kimdir?
Eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan sınavda başarılı olan sağlık çalışanlarına (Hemşire, Sağlık memuru, Çevre sağlığı teknisyeni, Acil tıp teknisyeni) ‘’İşyeri Hemşiresi’’ ya da diğer adı ile diğer sağlık personeli denir.

 

İşyeri Hemşiresinin Görevleri Nelerdir?
  • Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazar ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olur
  • Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlar.
  • İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışır.
  • Çalışanların sağlık eğitiminde eğitmen olarak görev alır.
  • İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde görev alır.
  • İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütür.
  • İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlar ve bu kişilerle işbirliği yapar.