İşyeri Hekimi

Anasayfa » İşyeri Hekimi

” HEKİM PARK Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi tecrübeli işyeri hekimi kadrosuyla işyerinizde sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulmasında sizlere en iyi hizmeti sunmaktadır. “

 

İşyeri Hekimi Kimdir?
Eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan sınavda başarılı olan hekimlere “İşyeri Hekimi” denir.

 

İşyeri Hekiminin Görevleri Nelerdir?
 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
 • Çalışanlara iş sağlığı konularında eğitim vermek
 • İşçilerin sağlık gözetimini yapmak
 • Risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
 • Mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
 • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
 • Yıllık çalışma planı hazırlamak

 

İşçi Ne Zaman İşyeri Hekimine Görünmelidir?

Bildiğimiz gibi çalışanlarımız hastalanınca veya kaza geçirme durumunda sağlık birimine giderler. Ancak, işyerimizin niteliği, çalışma koşulları ve tehlike sınıfı ne olursa olsun, tüm çalışanların aşağıda belirtilen koşullarda İşyeri Hekimine görünmesi gerekmektedir.

 • İşe girişlerde,
 • İşyeri Hekimi tarafından verilen ilaçların bitiminde, kontrol için,
 • İşyeri Hekimi hastaneye sevk ederse sevk sonucunu bildirmek için,
 • İşyeri Hekimi ya da başka bir hekim tarafından istirahat raporu verilirse, rapor bitiminde,
 • İşyeri Hekiminin gerekli görüp çağırdığı hallerde,
 • Periyodik muayeneler için çağrı yapılınca,
 • Yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanların kontrolü için İşyeri Hekiminin uygun gördüğü zamanlarda,
Ayrıca , İşyeri Hekimi yokken hastaneye gönderilen çalışanların insan kaynakları aracılığı ile İşyeri Hekimine bildirilmesi gereklidir. Bu uygulama ile çalışanların sağlık formları eksiksiz doldurulur. Tüm bunlar yasal yükümlülük olmasının yanı sıra işgücü kaybı açısından da bilgilenmemizi ve sağlıkla ilgili tüm bilgilerin tek merkezde toplanmasını sağlar.