OSGB Nedir?

Anasayfa » OSGB Nedir?

OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) Nedir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere yetkilendirilen kurumlar Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) olarak adlandırılmışlardır.  Bünyelerindeki iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleriyle işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulması amacıyla faaliyette bulunurlar. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna göre tüm işverenlerin bu hizmeti almaları zorunlu hale getirilmiştir. Bu hizmetin alınmaması halinde çok yüksek para cezaları uygulanmaktadır.

 

OSGB Hizmeti Nasıl Alınır?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş OSGB ile irtibata geçilir. Ticari anlaşma gerçekleştikten sonra OSGB firması işyerinizin sicil numarası üzerinden İSG-KATİP’ten giriş yapar. İşyeri yetkilisi bu girişi onayladıktan sonra yapılan plan dahilinde firma iş sağlığı ve güvenliği hizmeti almaya başlar. OSGB’nin Çalışma Bakanlığı tarafından yetkisini sorgulamak için www.csgb.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

OSGB’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Nelerdir?

OSGB hizmeti ile işyerlerinde daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması amaçlanır. Bu sebeple aşağıdaki işleri icra ederler:

1) İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunulmasından,

2) Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin uygulanmasından,

3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapılarak işverenin onayına sunulmasından

4) İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasından,

5) Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilerin ve çalışma sonuçlarının kayıt altına alınmasından,

6) Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasından,

7) İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri ile ilgili yönetmelik ile İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet verdikleri alanlarda belirtilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğinin izlenmesinden sorumludurlar.

8) İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmak üzere OSGB’lerce  görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından saklanması gereken onaylı defter suretleri, yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu suretleri ile çalışanlara verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine dair kayıtlar OSGB arşivinde tutulur ve istenmesi halinde denetime yetkili memurlara gösterilir.

9) OSGB’ler iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması sırasında işin normal akışını aksatmamaya özen gösterirler.

10) OSGB’ler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını başka bir kişi veya kuruma devredemezler.

11) OSGB’lerce istihdam edilen kişilere ilişkin sözleşmeler İSG-KATİP üzerinden beş iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilir.

12) OSGB’ler herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları veya belgelerinin Genel Müdürlükçe iptal edilmesi halinde 30 gün içinde yetki belgelerinin asıllarını Genel Müdürlüğe iade ederler.

13) OSGB’de sorumlu müdür olarak görevlendirilen kişinin değişmesi veya bu kişinin görevinden ayrılması durumunda, OSGB’ce en geç 30 gün içerisinde yeni sorumlu müdürün İSG-KATİP üzerinden atanması zorunludur.

 

OSGB’ler bulundukları bölgeye hizmet verdikleri gibi çevre illere de hizmet verebilirler. Örneğin Tekirdağ’da bulunan Hekim Park OSGB, Tekirdağ ve komşu  illeri olan İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Çanakkaleye ‘de iş sağlığı ve güvenliği hizmeti verebilir. Diğer illerde OSGB hizmeti veremez.

 

Neden OSGB ile Çalışmalısınız? 

  • OSGB hizmetiyle yönetmeliklere karşı sorumluluklarınızda kendinizi yalnız hissetmezsiniz

OSGB Profesyonellerince İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden gerekli tüm tedbirler alınır ve konuyla ilgili tüm rapor ve görüş üst yönetime onaylı defter yoluyla düzenli olarak OSGB personellerince yapılacak ziyaretlerle bildirilir. İşletme tarafından fark edilmeyen eksik ve yanlış uygulamalar bu tespitlerin akabinde işletme dışından bakılan bir göz ile tespiti ve farkedilmesi daha kolay hale gelir. Buda eksik ve hataların sorunlarla boğuşmadan ortaya çıkarılmasına katkı sağlar.

OSGB’lerde İş sağlığı ve güvenliği gerekli kayıtlar periyodik olarak tutulması zorunlu olduğu için, herhangi bir evrak bilmecesiyle uğraşmanıza gerek kalmayacak ve işyerlerinde dosya takibi yada kaybolması gibi sorunların daha başlamadan önüne geçmiş olacaksınız. Bu durum özellikle iş sağlığı ve güvenliği müfettişlerince yapılacak olan denetlemelerde işletmeler için büyük kolaylık sağlayacaktır.

İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri ile gerçekleştirilen sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı ile iş akışınız kesintiye uğramaz ve  tespit edilip tarafınızdan giderilen güvenlik yönünden risk oluşturan faktörler ortadan kaldırıldığında iş verimliliğiniz üst seviyelere çıkarılmasına katkı sağlar.

 

  • OSGB hizmeti alarak personel maliyetlerini en aza indirebilirsiniz

OSGB’lerin kestiği iş sağlığı ve iş güvenliği hizmet faturalarını verginizden indirebilirsiniz. Bir işyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB) kurduğunuzda en az bir işyeri hekimi, diğer sağlık personeli ve bir iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğunuz olacak. Piyasa şartlarında bir işyeri hekiminin 10.000 tl ye yakın ücret aldığını ve çok tehlikeli sınıfta bir iş güvenliği uzmanın 5.000 lira aldığını yine diğer sağlık personelinin de 2.500 tl ye yakın ücret aldığını düşünürsek aylık işyeri sağlık ve güvenlik biriminiz için net gideriniz 17.500 tl civarlarında olacak. Bunlar için SGK ya vereceğiniz ücretlerle 25.000 tl ye yakın bir personel gideriniz olacak. Bu hizmetleri OSGB den aldığınızda ise maliyetiniz aylık %70 e yakın düşmüş olacak. Normal şartlarda işyerinde bu hizmeti vermeye çalıştığınızda hastalık yada mücbir sebepler gibi hallerde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi yada diğer sağlık personeliniz işe gelememe durumları ile karşı karşıya kalabilmeniz ihtimalken OSGB ile bu hizmeti aldığınızda hizmetiniz aksamadan ya başka bir görevli arkadaş ile ya da yeni planladığınız tarihte hizmetinizi almaya devam edebileceksiniz.

 

  • OSGB hizmeti almanız halinde işyerinizde İSG için ayırmanız gereken yer size kalır

OSGB yerine işyerinizde kendiniz iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmeye çalıştığınızda en az 20 m2 den az olmamak üzere (sağlık hizmetleri için 8 m2 iş güvenliği hizmetleri için ise en az 12 m2 alan) işyeri sağlık ve güvenlik birimi için alan ayırmanız gerekecek. OSGB ile yapacağınız anlaşma ile bu alana gerek kalmadan işletmenizdeki çalışanlarınızın bulunduğu ofislerde sağlık ve güvenlik işlerinizi gerçekleştireceksiniz.

 

  • OSGB hizmetleri size özel mevzuat takibini de içermektedir

6331 Sayılı Mevzuat çıktığından beri her konu için ayrı ayrı 40’ın üzerinde İSG yönetmeliğinde (yani iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında) güncelleme gerçekleşti. İSG Konusunda, Kanun, KHK, Yönetmelik gibi hukuku tüm mevzuatlar resmi gazetede yayımlandığında işverenlere yükümlülükler getirmekte ancak işverenlerin bunları takip etmesi ve uygulaması için mutlaka iş güvenliği uzmanlarından ve işyeri hekimlerinden destek almasına ihtiyacı bulunmaktadır. Bu gibi sıklıkla değişen yönetmelik maddelerinin takibi ile işletmeniz yada çalışanlarınız takip etmek durumunda kalmayacak hizmet aldığınız OSGB tüm bu hizmetlerinizi yerine getirecektir.

 

  • OSGB hizmetiyle iş güvenliği ekipmanlarının daha doğru seçilmesini sağlarsınız

OSGB hizmeti ile işyerinizde kullanılması gereken iş ekipmanlarının doğru seçilmesi sağlanır. Malum yüzlerce iş güvenliği ekipmanı bulunmakta ancak her işletme aynı özellikte ürünlere değil farklı yapıda malzemelere ihtiyaç duymaktadır. İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri bilgi ve tecrübe birikimleriyle sizi en doğru seçime yönlendireceklerdir.