Acil Durum Eylem Planı

Anasayfa » Acil Durum Eylem Planı

Acil Durum Nedir?

Acil durum; çalışanlar, müşteriler, ziyaretçiler veya halk arasında ölüm ve ciddi yaralanmaya neden olabilecek veya işin durmasına, faaliyetlerin aksamasına, fiziksel veya çevresel olarak zarar görmesine, tesisin mali yapısının bozulmasına ve toplum içinde itibarının düşmesine neden olabilecek, plan dışı, istem dışı gelişen olaylardır.

Örnek;

-Yangın

-Deprem

-Tehlikeli madde kazaları (sızma, yayılma, patlama gibi)

-Sel ve su baskınları

-Aşırı soğuk ve aşırı sıcak

-Sabotaj

-Toplumsal olaylar

-Patlamalar

 

Acil Durumlara Hazırlık için Alınması Gerekli Önlemler Nelerdir?

– Tehlikeli kimyasallar, depolama, kullanma, korunma ve taşıma eğitimi.
– Kimyasal kaza acil durum eğitimi.
– Ofis çalışanları yangın ve deprem eğitimi.
– Endüstriyel tesisler yangın, deprem eğitimi.
– Bina ve tesis çalışanları için depremden korunma ve davranış eğitimi
– Başta deprem ve yangın bazlı olmak üzere, genel acil durum arama ve kurtarma eğitimi.
– Acil ilk yardım eğitimi.

 

Acil Durum Eylem Planı Nasıl Hazırlanır?

Öncelikle bina, tesis, proje, işletme ne durumda olursa olsun “RİSK DEĞERLENDİRMESİ” nİn hazırlanması gereklidir. Bu raporla birlikte, mevcut risklere yönetmelik ve ilgili güncel mevzuata uygun çözüm önerileri, bütçe planlaması ve tüm bu çalışmaların takibi yapılmalıdır.Acil Durum Eylem Planı’nda amaç; olay esnasında yapılacak olan tüm çalışmaların önceden belirlenmesi ve görev yapan tüm çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesidir.Acil durum eylem planında olması gerekenler;

  • Kapsam
  • Acil durum organizasyonu
  • Sorumluluk ve yürütme
  • Araç, gereç, takım ve teçhizatlar
  • Acil durumun aşamaları ve personelin hareket tarzları
  • Tesisin riskli bölgeleri
  • Acil durum toplanma bölgeleri
  • Tesis veya binaya ait olası acil durum kaçış yolları ve çıkış kapıları
  • Acil durumlarda aranacak önemli telefonlar

 

Bu planlar çerçevesinde haberli ve habersiz yapılacak tatbikatlar, önlem ve müdahale çalışmalarına sağlıklı bir süreklilik kazandırması açısından büyük önem taşır. Tatbikatlar, tam boyutlu ve işlevsel olmalıdır. Bir tatbikat, ne kadar gerçeğe uygun ve tatbikatın zorluk derecesi ne kadar yüksek olursa o kadar gerçek olaya yaklaşılmış olur ve daha sağlıklı sonuçlar elde edilir.